PRÍHOVOR K 2 % Z DANE

logo

Milí priatelia,

blíži sa ročné zúčtovanie daní a s tým aj možnosť podporiť náš klub PKM Turčianski raci prostredníctvom poukázania časti zaplatenej dane.

V histórii nášho klubu máme druhýkrát túto možnosť.

Prostriedky, ktoré sme obdržali za minulé zdaňovacie obdobie sme použili na podporu pretekárov, ako na tréningových sústredeniach, tak na viacerých pretekoch.

Podobne plánujeme použiť prostriedky, ktoré obdržíme za obdobie, za ktoré sa aktuálne podávajú daňové priznania, respektíve sa zúčtováva mzda.

Žilina cup 2016

S Vašou pomocou budeme ďalej napĺňať naše motto: „V zdravom tele zdravý duch“ lat. „anima sana in corpore sano“

 

Braňo Turanský
podpredseda PKM TR

Čo sa týka praktického prevedenia:

Fyzické osoby, ktorým robí zúčtovanie dane zamestnávateľ, vyplnia v spolupráci s mzdovým účtovníkom Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane.

Fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, vyplnia príslušný oddiel daňového priznania. Oddiel VIII pri type podania A, alebo oddiel XII pri type B.

Právnické osoby majú tiež možnosť poukázať % zaplatenej dane.

Tlačivo pre pre poukázanie sumy 2% zo zaplatenej dane

Registračné údaje

Názov PLAVECKÝ KLUB MASTERS – TURČIANSKI RACI
Forma Občianske združenie
Rok registrácie 2016
Evidenčné číslo 3945
IČO 42390397
SID
Ulica Uzlovská 9/21
Mesto Martin 8
PSČ 03608
Okres Martin
Štát Slovenská republika
Bookmark the permalink.

Comments are closed