vodnopólový zápas Old boys a leto 2019

Raci v letnej aktivite.

Krátko v priebehu dvoch týždňov  Turčianski raci opäť ukázali, že športovo spoločenská aktivita je najlepší spôsob ako spojiť príjemné s užitočným a motivovať k zdravému spôsobu života.

Už po druhý krát sa Raci stretli v príjemnom prostredí chaty Jana Vanku alias Amiga, za čo mu patrí veľká vďaka. Raci si pripomenuli   viaceré jubileá členov a zahájili sezónu na prírodnej vode . Hlavným bodom programu bolo 1600 m plávanie vo vode Ontária, ktoré  Raci absolvovali bez problémov. Je to dôkaz všestrannosti a tiež porovnanie plávanie v prírodnej a bazénovej vode. Technicky iné, ale prírodným prostredím veľmi motivujúce. Zaslúžený guláš, oslavu jubilantov ocenili všetci zúčastnení. Poďakovanie patrí  aj jubilantom, ktorí pripravili všetko potrebné…

V piatok 28. 6. sa zase už tradične po piaty krát odohral už tradičný vodnopólový zápas medzi Old Boys Vrútky a Turčianskimi rakmi. Tento krát  bol zápas venovaný spomienke na kamaráta, spoluhráča, plavca, dlhoročného hráča vodného póla a všestranného športovca aj športového odborníka Juraja Bobrovského, ktorý žiaľ odišiel  nečakane  v 49 roku veku.

Juraj bol skutočne osobnosť, ktorá združovala a vytvárala výbornú športovú atmosféru v prostredí  vodnopólového klubu, ale svojou aktivitou bol známy v širokej športovej verejnosti. Absolvent FTVŠ UK sa vyznačoval všestrannosťou od lyžovania, atletiky, turistiky, prakticky všetkým loptovým hrám, ale najmä plávaniu a vodnému pólu. Aj jeho organizátorské schopnosti , nezištná brigádnická činnosť zanechali nezmazateľnú stopu.

Bol dôstojným nasledovníkom svojich rodičov v oblasti športu a k športu viedol aj svoje 2 dcéry Luciu a Zuzanu.  Pietna spomienka  bola za účasti Jurajovej mamy pani Bobrovskej, v minulosti úspešnej vrútockej plavkyne , obidvoch dcér a brata Jána.

Jurajovi Bobrovskému patrí právom uznanie a pomyselné čestné miesto v sieni vrútockého plávania a vodného póla.

Po pietnej spomienke bol odohratý neľútostný zápas, kde po prvýkrát sa podarilo vyhrať o dva góly OLd boys partii, ktorá si na pomoc priviedla aj niekoľko posíl… Zaujímavý zápas povzbudzovalo veľké množstvo divákov a ocenilo zmiešané družstvá mužov aj žien. Účasť  bola v tomto roku nadpriemerná o čom svedčia aj spoločné fotografie.

Túto peknú spomienkovú akciu poctil svojou návštevou aj primátor Vrútok  pán Branislav Zacharides a vyzdvihol spoločensko- športovú akciu ako jedinú svojho druhuorganizovanú na pôde mesta.

Záverom treba poďakovať organizátorom a vedeniu PVK  Vrútky.

 

ELZET

Bookmark the permalink.

Comments are closed