vodnopólový zápas Old boys vs Turčianski raci. 6. ročník

Športový sviatok vo Vrútkach.
TURČIANSKI RACI versus OLD BOYS, vodnopólový zápas.
Na vrútockom kúpalisku sa opäť konalo, už po šiesty krát, stretnutie športovcov, vyznávačov plávania a vodného póla, ktoré zároveň bolo venované zaslúžilým aktérom plaveckých športov, jubilantovi Doc.Ing.Dušanovi Štekláčovi, CSc., a nedávno zosnulému Doc. RNDr.Karolovi Rybárikovi,CSc., Prítomní im prišli vzdať hold, úctu a ocenenie za ich celoživotnú prácu v prospech plávania a vodného póla, činnosti, ktorej venovali veľkú časť svojho života.
Veľké poďakovanie patrí pani manželke Elene Rybárikovej a jubilantovi a čestnému predsedovi PVK Vrútky Dušanovi Štekláčovi, ktorí sa podujatia zúčastnili.
Mimoriadne si ceníme prítomnosť prezidenta Slovenskej plaveckej federácie pána Mgr. Ivana Šuleka a primátora Vrútok pána Mgr. Branislava Zacharidesa, ktorí umocnili vzácnosť tohto športového sviatku.
Doc. Štekláč ,pri príležitosti životného jubilea 80 rokov a Doc. Karol Rybárik, in memoriam, boli Slovenskou plaveckou federáciou ocenení Pamätnou striebornou medailou z príležitosti 100 rokov plaveckých športov a Pamätnými listami.
Veľké, úprimné poďakovanie patrí tiež všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto športovo- spoločenskej akcie, ktorá sa uskutočnila za veľkého záujmu športovej verejnosti a samotných aktérov, vodných pólistov z OLD Boys Vrútky a Plaveckého klubu masters Turčianski raci, ktorí vzájomným zápasom tento pekný sviatočný večer ukončili.

ELZET

Kalendár podujatí 2020

23. február 2020 – Majstrovstvá ČR v diaľkovom plávaní, Vysoké Mýto

19. – 22. marec 2020 – sústredenie Liptovský Ján Turcianski raci - logo

28. – 29. marec 2020 – Majstrovstvá SR Masters 2020 Turcianski raci - logo

máj 2020 – plavecké sústredenie Komárom, HU Turcianski raci - logo

16. – 17. máj 2020 – Majstrovstvá Masters ČR, Plzeň

1. – 6. jún 2020 – Majstrovstvá Európy, Budapešť Turcianski raci - logo

jún 2020 – 6. ročník priateľský memoriálový vodnopólový zápas Old Boys Lokomotíva Vrútky vs Masters Turčianski raci Turcianski raci - logo

júl 2020 – Hall in Tirol, medzinárodné preteky, AT

september 2020 – chata Amigo, plávanie otvorená voda, Biele brehy, Ontário Turcianski raci - logo

26. – 27. september 2020 – O pohár mesta Žilina Turcianski raci - logo

2. – 4. október 2020 Nordic Cup – Faroe Islands

október 2020 – Majstrovstvá Masters, Česko, zimné

november 2020 – Majstrovstvá Poľska Masters zimné Turcianski raci - logo

27.11.-3.12.2020 Master´s Swim Camp, Club LaSanta, Lanzarote 

5. december 2020 – vianočný pohár, Budapešť

Turcianski raci - logo

Spomienka na Juraja Bobrovského

Juraj Bobrovský sa narodil 18. novembra 1959 v Martine v športovej rodine ako
prvorodený syn známeho vynikajúceho vrútockého futbalistu Jána Bobrovského a bývalej
dlhoročnej plavkyne Marty Bobrovskej rodenej Šimovej.
Kedže Juraj so svojimi rodičmi býval nad vrútockou plavárňou, nečudo, že sa upísal
vode na celý život. Už ako malý chlapec zbehol aj s mamou dolu kopcom a už bol vo
vode. Jeho mama bola samozrejme tá, ktorá ho k plávaniu priviedla, dala mu základy
plávania a v neposlednom rade a hlavne, podnietila lásku k vode a plaveckým športom
na celý život.
Keď mal Juraj 6 rokov, s rodičmi a bratom Jánom sa presťahovali do Priekopy, kde aj
vychodil základnú deväťročnú školu. Absolvoval ĽŠU vo Vrútkach kde 7 rokov hrával na
akordeón. Strednú školu ukončil maturitou na Gymnáziu vo Vrútkach a vysokú školu
vyštudoval v Bratislave na FTVŠ UK, kde ju v roku 1984 aj ukončil s titulom Mgr.
a aprobáciou telesná výchova – ruština. Počas štúdia absolvoval polročný študijný pobyt
v ZSSR vo Volgograde.
Po ukončení štúdia 1 mesiac pracoval ako vychovávateľ na SPŠE v Liptovskom
Hrádku. V roku 1984 nastúpil na základnú vojenskú službu do Podbořan v Čechách.
Počas nej ako vojak sa zúčastnil aj celoštátneho spartakiádneho cvičenia na Strahove
v Prahe.
Po absolvovaní základnej vojenskej služby v roku 1985 pracoval ako učiteľ na ZŠ
Víťaznej armády ( neskôr M.R.Štefánika) vo Vrútkach. O rok neskôr v roku 1986 sa
oženil s Renátou Dzudzikovou, s ktorou mal dve dcéry Luciu a Zuzanu. Od  roku 1997
pracoval ako inšpektor na Štátnej školskej inšpekcii v Martine, kde pôsobil až do konca
svojho života, keď 9.7.2009 nás náhle vo veku 49 rokov opustil.
Ďuro, alebo Ďuri ako sme ho všetci volali, bol celý svoj život spätý s vodou. Prvé
plavecké kroky – zábery robil v plaveckom oddiele Lokomotíva Vrútky . V letných
mesiacoch začiatkom sedemdesiatych rokov 20 storočia to bolo na vrútockej plavárni,
kde sa zlepšili podmienky po jej čiastočnej rekonštrukcii a v zime v krytom bazéne
v Ružomberku, kde sa dochádzalo vlakom a tréningy boli raz týždenne v nedeľu. Prvými
trénermi okrem mamy Marty Bobrovskej mu boli Ing.Dušan Štekláč a Milan Záborský st.
Významným medzníkom v tréningovom procese v zime bolo otvorenie krytej
plavárne v Martine v roku 1974, kde Juraj so svojimi spoluplavcami mohli viac
napredovať. Dôkazom toho boli výkony a výsledky, ktoré dosahoval on aj ostatní.
Zúčastnil sa množstva pretekov vrátane Majstrovstiev Slovenska žiakov, neskôr
krajských pretekov dorastu a v roku 1977 bol majstrom okresu na 100 m v.s. a 100 m
motýlik. Bol držiteľom II. výkonnostnej triedy na 100 m v.s. Spolu s ním sa preborníkmi
okresu Martin v tomto období stali aj Norika Šimová, Elena Szekeyová, Kazo Janša,
Ľuba Cingelová, Vlado Schérer, Milan Záborský, Arpád Čejka, Jiro Mikoláš, Igor
Kluknavský, Edita Paštrnáková, Jožko Žucha.a ďalší. Juraj sa stáva jedným
z najúspešnejších a v roku 1977 aj najrýchlejším plavcom Lokomotívy Vrútky.
Vrútocká plaváreň, ako sa od starých čias tento plavecký stánok nazýva, bola v letných
mesiacoch druhým domovom „Ďura“ ako ho jeho kamaráti volali. Tu trávil väčšinu času,

brigádoval, trénoval, zažíval svoje prvé lásky. Tu sa tvorila výborná partia plavcov
a vodných pólistov, z ktorej vzniklo aj žiacke a neskôr dorastenecké vodnopólové
družstvo. Jeho členmi spolu s Jurajom boli Arpi Čejka, Ľubo Eichler, Jano Hojo, Jožko
Koza, Vlado Schérer, Tóno Šimo, Milan (Puco) Varadín, Dušan (Bombo) Súkeník, Maňo
a Jožko Žuchovci. Trénermi tejto výbornej partie boli Laco Zvarík a Jano Vanko. Ako
žiaci v r. 1975 skončili vo finálovom turnaji v Bratislave na 5. mieste na Slovensku
a v roku 1978 vyhrali ako dorastenci východnú skupinu II.dorasteneckej ligy
a v kvalifikačnom stretnutí o postup do SNL dorastu prehrali len tesne 3:5 s Piešťanmi.
Ďuro bol v tomto družstve oporou a najlepším strelcom. Povestné boli jeho góly
z výšľapov po nahrávkach Puca Varadína.
Títo dorastenci tvorili i základ mužského celku, doplnení o Jana Vanka, Milana
Ratvejského a Ondreja Hatalu. V turnaji o majstra kraja 1978 skončili na 2. mieste za
Novákmi, ale pred Bojnicami a Žilinou. Ďuro bol jedným z kľúčových hráčov mužstva,
ktoré už v nasledujúcich rokoch postúpilo do SNL, kde pod vedením trénera Laca
Zvaríka a neskôr Jana Kovalčíka štartovali v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch ako
stabilný účastník tejto súťaže.
Juraj bol oporou mužstva, výborným strelcom ale aj obranárom. Svojím zodpovedným
prístupom bol vzorom pre mladších hráčov. Stal sa dlhoročným kapitánom
vodnopólového družstva mužov Lokomotívy Vrútky. Bol aj pri najväčšom úspechu
v tomto období, keď v roku 1991 toto mužstvo vyhralo SNL a hralo kvalifikáciu do I. ligy
v rámci vtedajšej ČSFR. Nakoniec do I. ligy postúpili súperi z Olomouca a Piešťan, keď
v rozhodujúcom zápase prehrali Vrútky až v závere 12:15.
Okrem majstrovských zápasov sa Juraj spolu mužstvom zúčastnil medzinárodného
turnaja MUDr. Šňupáka v Prahe (1985) – 3. miesto, ale najmä turnaje a zápasy
v Nemecku vo Schwerine (1989) a v Grabowe (1991) – 1. miesta. Pod všetky tieto
úspechy sa nemalou mierou podpísali tréner Marian Žucha spolu s realizačným tímom
Jozef Žucha, Jozef Rabatin, Milan Záborský ml. a Kazo Janša, pričom v kádri boli
väčšinou odchovanci – okrem Juraja jeho brat Janco Bobrovský, bratia Kozovci, Tóno
Šimo, Vlado Schérer, Milan Ruttkay, Martin Bebjak, Palo Hanzely, Rasťo Zibolen, Juro
Čulák, Mišo Roubal, neskôr Vlado Veselovský, Rado Konoradský, Lukaš Temer, Miro
Krejz a z mladších Rišo Rabatin, Braňo Černega, Libor Ruttkay a ďalší.
Po vzniku samostatného Slovenska v roku 1993 štartujú muži v najvyššej súťaži,
pričom „Ďuri“ píše svoju poslednú etapu aktívneho hráča. Svoje dlhoročné skúsenosti
predáva mladším. Zúčastňuje sa turnajov a sústredenia v zahraničí. Jedným z viacerých
bolo aj sústredenie a zápasy v Štrasburgu.
Po ukončení aktívnej kariéry sa Juraj venoval trénerstvu. Od mladších žiakov až po
dorast viedol spoločne s Paľom Hanzelym nastupujúcu generáciu vodných pólistov.
Príkladom za všetkých, ktorým dal základy vodného póla je aj dlhoročná opora
vrútockeho mužského družstva a terajší predseda PVK Vrútky Dušan Kucharík.
Juraj Bobrovský to nebolo len plávanie a vodné pólo. Bol všestranným športovcom.
Okrem vodného póla a plávania sa venoval závodne volejbalu – hrával okresnú súťaž.
Bol aj rekreačným lyžiarom, rád hrával futbal, ktorý mal po svojom otcovi v génoch. Dlhé
roky si chodil raz do týždňa zahrať futbal s kamarátmi do telocvične na ZŠ Čachovský
rad (teraz ZŠ Hany Zelinovej) .
Počas štúdia na FTVŠ v Bratislave sa zúčastnil viacerých ročníkov známeho behu
Devín – Bratislava, behu na Devínsku kobylu. Vo Vrútkach aj viacerých ročníkov

Silvestrovského behu zdravia. Na tomto preteku pôsobil neskôr aj ako organizátor
a časomerač.
V kategórii mužov bol držiteľom zlatého odznaku zdatnosti. Počas svojho života sa
veľmi aktívne zapájal pri organizovaní a rozhodovaní rôznych vodnopólových turnajov
všetkých vekových kategórií, organizovaných vrútockým vodnopólovým klubom. Ako
absolvent FTVŠ UK Bratislava mal trénerské i rozhodcovské osvedčenie pre plávanie
a vodné pólo.
Juraj bol doslova zrastený s plavárňou na Vrútkach, kde odpracoval nespočetné
množstvo brigádnických hodín. K vzťahu k vrútockej plavárni a vôbec k vode viedol aj
svoje deti Lucku a Zuzku.
Okrem svojej všestrannej športovej činnosti bol Juraj aj perfektným zabávačom. Na
rôznych športovo-spoločenských podujatiach znela jeho harmonika, ktorá neodmysliteľne
k nemu patrila. Nikdy nepokazil žiadnu srandu, naopak bol človek, ktorý dobrú náladu
rozdával. Bol dôstojným nasledovníkom svojich rodičov v oblasti športu a právom mu
patrí uznanie a pomyselné čestné miesto v sieni slávy vrútockého plávania a vodného
póla.

vodnopólový zápas Old boys a leto 2019

Raci v letnej aktivite.

Krátko v priebehu dvoch týždňov  Turčianski raci opäť ukázali, že športovo spoločenská aktivita je najlepší spôsob ako spojiť príjemné s užitočným a motivovať k zdravému spôsobu života.

Už po druhý krát sa Raci stretli v príjemnom prostredí chaty Jana Vanku alias Amiga, za čo mu patrí veľká vďaka. Raci si pripomenuli   viaceré jubileá členov a zahájili sezónu na prírodnej vode . Hlavným bodom programu bolo 1600 m plávanie vo vode Ontária, ktoré  Raci absolvovali bez problémov. Je to dôkaz všestrannosti a tiež porovnanie plávanie v prírodnej a bazénovej vode. Technicky iné, ale prírodným prostredím veľmi motivujúce. Zaslúžený guláš, oslavu jubilantov ocenili všetci zúčastnení. Poďakovanie patrí  aj jubilantom, ktorí pripravili všetko potrebné…

V piatok 28. 6. sa zase už tradične po piaty krát odohral už tradičný vodnopólový zápas medzi Old Boys Vrútky a Turčianskimi rakmi. Tento krát  bol zápas venovaný spomienke na kamaráta, spoluhráča, plavca, dlhoročného hráča vodného póla a všestranného športovca aj športového odborníka Juraja Bobrovského, ktorý žiaľ odišiel  nečakane  v 49 roku veku.

Juraj bol skutočne osobnosť, ktorá združovala a vytvárala výbornú športovú atmosféru v prostredí  vodnopólového klubu, ale svojou aktivitou bol známy v širokej športovej verejnosti. Absolvent FTVŠ UK sa vyznačoval všestrannosťou od lyžovania, atletiky, turistiky, prakticky všetkým loptovým hrám, ale najmä plávaniu a vodnému pólu. Aj jeho organizátorské schopnosti , nezištná brigádnická činnosť zanechali nezmazateľnú stopu.

Bol dôstojným nasledovníkom svojich rodičov v oblasti športu a k športu viedol aj svoje 2 dcéry Luciu a Zuzanu.  Pietna spomienka  bola za účasti Jurajovej mamy pani Bobrovskej, v minulosti úspešnej vrútockej plavkyne , obidvoch dcér a brata Jána.

Jurajovi Bobrovskému patrí právom uznanie a pomyselné čestné miesto v sieni vrútockého plávania a vodného póla.

Po pietnej spomienke bol odohratý neľútostný zápas, kde po prvýkrát sa podarilo vyhrať o dva góly OLd boys partii, ktorá si na pomoc priviedla aj niekoľko posíl… Zaujímavý zápas povzbudzovalo veľké množstvo divákov a ocenilo zmiešané družstvá mužov aj žien. Účasť  bola v tomto roku nadpriemerná o čom svedčia aj spoločné fotografie.

Túto peknú spomienkovú akciu poctil svojou návštevou aj primátor Vrútok  pán Branislav Zacharides a vyzdvihol spoločensko- športovú akciu ako jedinú svojho druhuorganizovanú na pôde mesta.

Záverom treba poďakovať organizátorom a vedeniu PVK  Vrútky.

 

ELZET

Turčianski raci bodovali v Šamoríne

Šamorín 2018

Šamorín 2018

Na prahu letných prázdnin sa desať masterákov z klubu PKM TR Turčianski raci zúčastnilo na plaveckom medzinárodnom mítingu Arena Slovakia Swimming Masters Cupe v X-Bionic aquatic sphere v Šamoríne. V krásnom športovom bazénovom komplexe a na dobre pripravenom podujatí sa Rakom darilo. Vyplávali si 15 zlatých, 3 strieborné a 9 bronzových medailí.

Z pretekárov klubu sa najviac darilo Martinovi Mikolášovi, ktorý získal 5 zlatých, jednu striebornú a jednu bronzovú medailu. V disciplínach 800 m voľný spôsob, 400 m polohový pretek a 200m voľný spôsob zaplával nové slovenské rekordy. Braňo Turanský vyplával 3 zlaté a jeden bronz. Zlato si odniesli aj D. Krausová, M. Janovská, J.Vanko, M. Kočalka. Striebornú medailu si vybojovala M. Janovská. Bronzovú medailu si zavesili na krk K. Turanská, L. Novinská, D. Krausová a L. Zvarik.

V štafete  4 x 50 m polohový pretek muži boli striebornou medailou ocenení Turanský, Zvarik, Kočalka, Vanko, ktorí zároveň opravili vlastný slovenský rekord. V štafete 4 x 50 m voľný spôsob si prebrali striebro Mikoláš, Novinská, Babka a Krausová a v 4 x 50 m polohový pretek mix  vyplávali bronz Turanský, Zvarik , Krausová a Turanská.

Ozdobou podujatia bolo vytvorenie nového svetového rekordu, ktorý zaplával Rudolf Šmerda z Brna v ťažkej disciplíne 200 m motýlik v kategórii 75+. Všetkým patrí uznanie a poďakovanie. Celý športový areál X Bionic sphere v Šamoríne sa na dva dni stal veľkým medzinárodným športovým centrom s atletickým Medzinárodným podujatím PTS a tiež Medzinárodným plaveckým podujatím. Plaveckých pretekov sa zúčastnilo do 250 pretekárov z 10 krajín – Rakúska, Slovinska, Česka, Maďarska, Poľska, Izraela, Ruska, Ukrajiny a Slovenska.

Memoriálový zápas – Vrútky, 15. jún 2018


Priatelia plaveckých športov masters, PKM TR a Old Boys.

Stalo sa už tradíciou, že letná sezóna sa začína priateľským vodnopólovým zápasom v príjemnom, prajnom prostredí vrútockého bazénu. Je to veľmi pekná oslava plaveckého a vodnopólového športu, ktorá každoročne privíta množstvo súčasných aj bývalých aktívnych športovcov. Viacerí  prichádzajú aj zo vzdialených miest aj zo zahraničia. Tento športový zážitok sa teší aj veľkej pozornosti diváckej obce, aby sledovala s akou chuťou, záujmom sa dá aktívne v každom veku športovať.

Celá športová oslava je vyjadrením filozofie Anima Sana  in Corpore Sano – v zdravom tele zdravý duch.

Vrútky a Martin majú dlhoročnú tradíciu v plaveckých športoch s množstvom vzácnych ľudí, ktorí pomáhali tieto športy udržať a rozvíjať a mnohí  sa už súčasnosti nedožili. Preto sa organizátori rozhodli vyjadriť hold, úctu a spomienku na tých,  ktorí boli dlhé roky aktívni a ktorým patrí vďaka, že dnes sa aj takéto podujatie môže uskutočniť.

Každoročne bude podujatie venované spomienke  jednému /ej/z nich bez vyhodnotenie zásluhovosti, pretože sa každý /á/  veľkou mierou zaslúžil o rozvoj týchto krásnych športov. Tento rok bude podujatie venované „Spomienke na MILANA ZÁBORSKÉHO st.“, ktorý celý svoj život venoval plávaniu a vodnému pólu vo Vrútkach a Martine.

Memoriál Milana Záborského 2018

Memoriál Milana Záborského 2018

Milan Záborský…

* narodený 30.4.1935 vo Vrútkach

+ zomrel 8.2.2013

Celý svoj život venoval športu, hlavne plávaniu a vodnému pólu v plaveckých oddieloch TJ Lokomotíva Vrútky, TJ ZŤS Martin. Od žiackych súťaží až po dospelých bol aktívnym plavcom a hráčom vodného póla. Bol telom a dušou uvedených plaveckých oddielov – trénoval, bol vedúcim na pretekoch, zariaďoval tréningové podmienky atď., čím rozhodujúcou mierou prispieval k úspešnosti plavcov. Zo skromných podmienok sa jeho zverenci presadili vo svojich vekových kategóriách aj na najvyšších republikových súťažiach (napr. Jiří Mikoláš, Peter Pošvanc, Kazimír Janša, Ľuboslava Cingelová, Edita Paštrnáková, Igor Kluknavský, Dana Kuková, sestry Křížové, Andrea Lamošová, Monika Štekláčová… a ďalší). Ako rozhodca plávania I. triedy sa zúčastňoval najvýznamnejších celoštátnych ako aj medzinárodných podujatí. Bol rozhodcom vodného póla. Okrem plaveckých súťaží na všetkých úrovniach sa venoval organizovaniu aj ďalších športových  a celospoločenských podujatí. V plaveckých kuloároch bol známy pod prezývkou “Kapor“.

Bol zakladateľom a organizátorom viacerých ročníkov kultúrno športovej akcie „Martinská noc“, jedným zo zakladateľov Memoriálu Pavla Šteinera, organizátorom Turčianskych hier mládeže. Zorganizoval motivačné besedy s významnými športovcami a reprezentantmi, osobnosťami v športe ako napr. finalistkou Olympijských hier 1968 v Mexico City Oľgou Kozičovou, finalistom Olympijských hier 1976 v Montreale Miloslavom Roľkom a ich trénerkou Vlastou Wawrovou, prof. Františkom Sýkorom. Bol predsedom organizačných výborov osláv výročí plávania a vodného póla vo Vrútkach.

Ako funkcionár bol:

  • členom Federálneho predsedníctva plaveckých športov ČSZTV v Prahe
  • členom predsedníctva plaveckej sekcie Slovenského ústredného výboru ČSZTV
  • členom predsedníctva a dlhoročným predsedom Komisie rozhodcov plávania Slovenského plaveckého zväzu
  • predsedom Krajskej plaveckej sekcie ČSZTV v Banskej Bystrici
  • predsedom plaveckej sekcie Okresného výboru ČSZTV v Martine

Bol držiteľom najvyšších štátnych telovýchovných vyznamenaní:

  • v roku 1985 mu Ústredný výbor Československého zväzu telesnej výchovy v Prahe udelil vyznamenanie I. stupňa Za zásluhy o rozvoj Československej telesnej výchovy
  • v roku 1999 mu bola udelená Zlatá medaila Slovenského zväzu telesnej kultúry za dlhoročnú  prácu v prospech slovenskej telesnej výchovy
  • v roku 2002 mu bola udelená Zlatá plaketa SPF za dlhoročnú prácu v Slovenskej plaveckej federácii

Bol držiteľom Pamätného listu mesta Vrútky (2002).
V roku 2009 mu bola pri príležitosti Dní mesta a 100. výročia organizovaného športu vo Vrútkach udelená Cena primátora mesta Vrútky.
V roku 2010 mu bola udelená Cena mesta Martin za významný prínos v oblasti športu a verejnoprospešnej činnosti pre obyvateľov mesta Martin.


A takto sa spomínalo.

Dôstojná spomienka sa uskutočnila za veľkého záujmu športovej verejnosti rôznych vekových kategórii a samotných aktérov, vodných pólistov z OLD Boys Vrútky a Plaveckého klubu masters Turčianski raci.

Milan Záborský st. doslova celý život žil pre vodné športy a nie je náhoda, že práve on sa stal prvým, komu je podujatie venované.

Na podujatí sa zúčastnil aj Milan Záborský, syn, tiež dlhoročný plavec a funkcionár v Slovenskej plaveckej federácii či domovskom plaveckom klube v Banskej Bystrici. Obohatil podujatie Pohárom, ktorý bude pripomínať, kde Milan Záborký st. svoju dlhú športovú životnú púť začínal.

Organizátori ocenili mimoriadny celoživotný prínos v oblasti plaveckých športov Pamätným listom.

Pamätný list Milan Záborský

Pamätný list Milan Záborský

Pamätný list odovzdali do rúk Milana Záborského ml. L. Zvarik predseda PKM TR a športový riaditeľ PKM TR B. Turanský a R. Zibolen.

Ďakujeme Ti Milan.

Spomienkový zápas bol veľmi vyrovnaný a vystriedalo sa v ňom takmer 25 hráčov a hráčiek, čo tiež svedčí o obľube tejto športovej akcie. Zápas skončil spravodlivou remízou 10 : 10. Medzigeneračné zápolenie pokračovalo aj po zápase spomienkami , ktoré charakterizujú takýto typ podujatí.

Poďakovanie patrí aj vedeniu klubu PVK Vrútky, menovite D. Kucharikovi a M. Kačkovi za vytvorenie dôstojného športového prostredia.

Viac foto zo zápasu nájdete tu: zonerama.com/miroslavkliner

Na Spiši sa rakom darilo

Raci v SNV

Začiatok novej pretekárskej sezóny v kategórii Masters sa uskutočnil v Spišskej Novej Vsi. Medzinárodné majstrovstvá  Slovenska na 25 m bazén hostilo až 46 klubov z Čiech, Maďarska, Izraelu, Rakúska a Slovenska. Medzi najpočetnejšie výpravy patrili práve Turčianski raci, ktorí vyslali svojich 15 pretekárov.

Začiatok pretekárskej sezóny zastihol Rakov v dobrej forme, čo potvrdili ziskom 46 medailí a umiestnili sa v rámci 46 zúčastnených klubov na peknom piatom mieste. Zásluhu majú na tom všetci pretekári, z ktorých bez medaile neodišiel ani jeden.

Raci sa na preteky pripravujú viac-menej individuálne, pomerne v neľahkých podmienkach, a aj preto dosiahnuté výsledky dôstojne reprezentujú celý Turčiansky región.

Najúspešnejší pretekári so ziskom najviac zlatých medailí boli B. Turanský, M. Mikoláš, L. Spišáková a M. Kočalka.