O KLUBE

Príhovor

Milí priatelia, vitajte na stránke Plaveckého klubu Masters Turčianski raci


Pozývame Vás k jej čítaniu a spolupráci. Máme záujem, aby ste sa stali našimi trvalými priaznivcami, pretože dôvodom vytvorenia stránky je informovať o živote nášho klubu, o našich výsledkoch na plaveckých podujatiach a tiež o aktivitách, ktoré pripravujeme. Dôvodom prečo stránka vznikla je veľmi bohatá história plaveckých športov, ktorá sa v našom turčianskom regióne, v prekrásnom prostredí Malej a Veľkej Fatry, počíta už viac ako 80 rokov. Práve kluby vo Vrútkach, Martine a Turčianskych Tepliciach zakladali našu spoločnú históriu. Najstarším bol Plavecký oddiel červeného kríža vo Vrútkach, ktorý vznikol už v roku 1932.

Základnými kameňmi nášho Masters klubu sú:
  • športová, plavecká príprava s cieľom úspešnej reprezentácie na plaveckých podujatiach,
  • združovanie plaveckej základne Masters s cieľom zdokonaľovania plaveckých zručností,
  • knižné spracovanie histórie plaveckých športov v regióne Turiec.

Členmi nášho klubu sú viacerí bývalí aktívni pretekári, ktorí sa dnes zúčastňujú pretekov Masters nielen na Slovensku, ale aj v bližšom či ďalekom zahraničí. Naša stránka je zároveň priateľskou výzvou pre spoluprácu všetkým športovým priaznivcom. Môžete sa stať jej spolutvorcami v mene zdravého životného štýlu. Vysokým cieľom pre našich najlepších členov je účasť na významných plaveckých podujatiach M SR, ale aj ME a MS. Z takýchto podujatí už niektorí z nás skúsenosti majú.

Ladislav Zvarik, predseda PKM Turčianski raci

Comments are closed