vodnopólový zápas Old boys vs Turčianski raci. 6. ročník

Športový sviatok vo Vrútkach.
TURČIANSKI RACI versus OLD BOYS, vodnopólový zápas.
Na vrútockom kúpalisku sa opäť konalo, už po šiesty krát, stretnutie športovcov, vyznávačov plávania a vodného póla, ktoré zároveň bolo venované zaslúžilým aktérom plaveckých športov, jubilantovi Doc.Ing.Dušanovi Štekláčovi, CSc., a nedávno zosnulému Doc. RNDr.Karolovi Rybárikovi,CSc., Prítomní im prišli vzdať hold, úctu a ocenenie za ich celoživotnú prácu v prospech plávania a vodného póla, činnosti, ktorej venovali veľkú časť svojho života.
Veľké poďakovanie patrí pani manželke Elene Rybárikovej a jubilantovi a čestnému predsedovi PVK Vrútky Dušanovi Štekláčovi, ktorí sa podujatia zúčastnili.
Mimoriadne si ceníme prítomnosť prezidenta Slovenskej plaveckej federácie pána Mgr. Ivana Šuleka a primátora Vrútok pána Mgr. Branislava Zacharidesa, ktorí umocnili vzácnosť tohto športového sviatku.
Doc. Štekláč ,pri príležitosti životného jubilea 80 rokov a Doc. Karol Rybárik, in memoriam, boli Slovenskou plaveckou federáciou ocenení Pamätnou striebornou medailou z príležitosti 100 rokov plaveckých športov a Pamätnými listami.
Veľké, úprimné poďakovanie patrí tiež všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto športovo- spoločenskej akcie, ktorá sa uskutočnila za veľkého záujmu športovej verejnosti a samotných aktérov, vodných pólistov z OLD Boys Vrútky a Plaveckého klubu masters Turčianski raci, ktorí vzájomným zápasom tento pekný sviatočný večer ukončili.

ELZET

Bookmark the permalink.

Comments are closed