MALÉ JUBILEUM PKMTR

Založenie klubu

logo20.11. uplynul práve rok, kedy bolo  naše občianske združenie zaregistrované na MV SR pod názvom Plavecký klub Masters Turčianski Raci. Toto  malé jubileum vyžaduje ohliadnutie, aký tento rok pre Turčianskych rakov bol. Pohľad dozadu mi vyvoláva spokojný   úsmev, pretože sa nepochybne zdá, že sa stretla ozaj skvelá parta ľudí, ktorí si padli do oka a ktorých spojila rovnaká závislosť na športovom  plávaní, a športe vôbec a tiež na veľmi podobnej  životnej filozofii.  Náš klub, ako to niekedy býva, prešiel tiež spočiatku určitými turbulenciami, ale tie zvládol a pod vedením realizačného tímu, postupne  našiel spôsob fungovania, kde okrem tréningov na suchu i vo vode , nezanedbal ani športovo spoločenskú stránku života.

Čo sa podarilo  a čo nás čaká

– Športová príprava v činnosti dominovala, čo sa odrazilo najmä na Medzinárodných pretekoch Masters v Košiciach a Žiline.
– V novom roku nás opäť čaká neľahká plavecká príprava s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky na plánovaných pretekoch
– Podarilo sa obnoviť facebookovú stránku TR, ako aj web clubu, ktoré sa za pochodu budú meniť a informovať podľa našich aktivít.
– V ďalšom období nás čaká knižné spracovanie v minulosti činných plaveckých oddielov Martin a Turč. Teplice  a PVK Vrútky.
– Aktívne, v spolupráci s Plaveckým klubom Martin, pristúpime aj k rozšíreniu športovej činnosti,  pre potencionálnych masterákov a to tréningovými radami s kvalifikovanými trénermi.
– Čaká nás aj pokračovanie vodnopólových turnajov s spolupráci s PVK Vrútky, ktoré boli v lete príjemným oživením plaveckej prípravy.

 Členská základňa – poďakovanie

Dnes ešte nevieme ako bude vyzerať členská základňa v r.2016. Ale už teraz je potrebné úprimne poďakovať celej členskej základni, všetkým aktívnym masterákom, ale samozrejme aj všetkým priaznivcom či podporovateľom klubu, osobitne Mestu Martin. Poďakovať treba aj spolupracovníkom v mediálnej oblasti,  vedeniu plavárni v Martine a PVK vo Vrútkach. Jednoducho všetkým, ktorí tvoria našu rozvetvenú rodinu na Slovensku aj v zahraničí. Väčšina členov sú aktívni ľudia s množstvom pracovných aj rodinných povinností a to, že si vybrali toto športové „angažmá“, treba vysoko oceniť.  Nie je jednoduché nájsť si čas pre tréning popri pracovných či rodinných povinnostiach. Nie sme profesionáli, ale  entuziazmus pre plávanie  prekonáva aj takéto prekážky. Ale práve  to je  ocenenia hodné, že si každý vytvára priestor a čas a venuje sa individuálnemu či spoločnému tréningu. Nie je to len bazén, ale aj  turistika, posilňovňa, cyklistika a bude aj lyžovanie.

Tréningové základne

Celý rok sme  boli v pohybe, v zimných aj v letných mesiacoch. Martinská krytá plaváreň, letné kúpalisko a vrútocký bazén boli naše tréningové tábory. Komárom v Maďarsku bol zase výborný tréningový kemp pred  Medzinárodnými pretekmi Masters v Žiline. Aj to pomohlo, že jarné, otvorené medzinárodné   Majstrovstvá Slovenska v kategórii Masters v  Košiciach a medzinárodné majstrovstvá Masters v Žiline sa vydarili. Svedč í o tom množstvo medailí, ktoré naši plavci získali.
Teraz pred záverom roka nech si to každý vyhodnotí, ako sa mu darilo, čo môže ešte zlepšiť, pretože budúci rok je veľkou výzvou pre najlepších, ale rovnako aj pre tých , ktorým sa nepodarí potvrdiť účasť na ME v Londýne.  Program pretekov je bohatý.

Základný piliér činnosti

Nie je to však to hlavné. Hlavný je kolektív, tímová konštruktívna práca, samozrejme priateľstvo a porozumenie, vzájomný rešpekt. O plávaní sa hovorí, že je to individuálny šport, ale ja si myslím, že je to skvelý kolektívny šport, keď sa stretne taká partia ako sa zišla v plaveckom klube Turčiansky Raci.
Všetkým členom , realizačnému tímu, aktívnym aj neaktívnym srdečne ďakujem a želám k blízkym Vianočným sviatkom šťastie a pohodu a veselého Silvestra a úspešný plavecký rok 2016.

Citius altius fortius.

Laco ZVARIK, predseda PKM TR

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed