Memoriálový zápas – Vrútky, 15. jún 2018


Priatelia plaveckých športov masters, PKM TR a Old Boys.

Stalo sa už tradíciou, že letná sezóna sa začína priateľským vodnopólovým zápasom v príjemnom, prajnom prostredí vrútockého bazénu. Je to veľmi pekná oslava plaveckého a vodnopólového športu, ktorá každoročne privíta množstvo súčasných aj bývalých aktívnych športovcov. Viacerí  prichádzajú aj zo vzdialených miest aj zo zahraničia. Tento športový zážitok sa teší aj veľkej pozornosti diváckej obce, aby sledovala s akou chuťou, záujmom sa dá aktívne v každom veku športovať.

Celá športová oslava je vyjadrením filozofie Anima Sana  in Corpore Sano – v zdravom tele zdravý duch.

Vrútky a Martin majú dlhoročnú tradíciu v plaveckých športoch s množstvom vzácnych ľudí, ktorí pomáhali tieto športy udržať a rozvíjať a mnohí  sa už súčasnosti nedožili. Preto sa organizátori rozhodli vyjadriť hold, úctu a spomienku na tých,  ktorí boli dlhé roky aktívni a ktorým patrí vďaka, že dnes sa aj takéto podujatie môže uskutočniť.

Každoročne bude podujatie venované spomienke  jednému /ej/z nich bez vyhodnotenie zásluhovosti, pretože sa každý /á/  veľkou mierou zaslúžil o rozvoj týchto krásnych športov. Tento rok bude podujatie venované „Spomienke na MILANA ZÁBORSKÉHO st.“, ktorý celý svoj život venoval plávaniu a vodnému pólu vo Vrútkach a Martine.

Memoriál Milana Záborského 2018

Memoriál Milana Záborského 2018

Milan Záborský…

* narodený 30.4.1935 vo Vrútkach

+ zomrel 8.2.2013

Celý svoj život venoval športu, hlavne plávaniu a vodnému pólu v plaveckých oddieloch TJ Lokomotíva Vrútky, TJ ZŤS Martin. Od žiackych súťaží až po dospelých bol aktívnym plavcom a hráčom vodného póla. Bol telom a dušou uvedených plaveckých oddielov – trénoval, bol vedúcim na pretekoch, zariaďoval tréningové podmienky atď., čím rozhodujúcou mierou prispieval k úspešnosti plavcov. Zo skromných podmienok sa jeho zverenci presadili vo svojich vekových kategóriách aj na najvyšších republikových súťažiach (napr. Jiří Mikoláš, Peter Pošvanc, Kazimír Janša, Ľuboslava Cingelová, Edita Paštrnáková, Igor Kluknavský, Dana Kuková, sestry Křížové, Andrea Lamošová, Monika Štekláčová… a ďalší). Ako rozhodca plávania I. triedy sa zúčastňoval najvýznamnejších celoštátnych ako aj medzinárodných podujatí. Bol rozhodcom vodného póla. Okrem plaveckých súťaží na všetkých úrovniach sa venoval organizovaniu aj ďalších športových  a celospoločenských podujatí. V plaveckých kuloároch bol známy pod prezývkou “Kapor“.

Bol zakladateľom a organizátorom viacerých ročníkov kultúrno športovej akcie „Martinská noc“, jedným zo zakladateľov Memoriálu Pavla Šteinera, organizátorom Turčianskych hier mládeže. Zorganizoval motivačné besedy s významnými športovcami a reprezentantmi, osobnosťami v športe ako napr. finalistkou Olympijských hier 1968 v Mexico City Oľgou Kozičovou, finalistom Olympijských hier 1976 v Montreale Miloslavom Roľkom a ich trénerkou Vlastou Wawrovou, prof. Františkom Sýkorom. Bol predsedom organizačných výborov osláv výročí plávania a vodného póla vo Vrútkach.

Ako funkcionár bol:

  • členom Federálneho predsedníctva plaveckých športov ČSZTV v Prahe
  • členom predsedníctva plaveckej sekcie Slovenského ústredného výboru ČSZTV
  • členom predsedníctva a dlhoročným predsedom Komisie rozhodcov plávania Slovenského plaveckého zväzu
  • predsedom Krajskej plaveckej sekcie ČSZTV v Banskej Bystrici
  • predsedom plaveckej sekcie Okresného výboru ČSZTV v Martine

Bol držiteľom najvyšších štátnych telovýchovných vyznamenaní:

  • v roku 1985 mu Ústredný výbor Československého zväzu telesnej výchovy v Prahe udelil vyznamenanie I. stupňa Za zásluhy o rozvoj Československej telesnej výchovy
  • v roku 1999 mu bola udelená Zlatá medaila Slovenského zväzu telesnej kultúry za dlhoročnú  prácu v prospech slovenskej telesnej výchovy
  • v roku 2002 mu bola udelená Zlatá plaketa SPF za dlhoročnú prácu v Slovenskej plaveckej federácii

Bol držiteľom Pamätného listu mesta Vrútky (2002).
V roku 2009 mu bola pri príležitosti Dní mesta a 100. výročia organizovaného športu vo Vrútkach udelená Cena primátora mesta Vrútky.
V roku 2010 mu bola udelená Cena mesta Martin za významný prínos v oblasti športu a verejnoprospešnej činnosti pre obyvateľov mesta Martin.


A takto sa spomínalo.

Dôstojná spomienka sa uskutočnila za veľkého záujmu športovej verejnosti rôznych vekových kategórii a samotných aktérov, vodných pólistov z OLD Boys Vrútky a Plaveckého klubu masters Turčianski raci.

Milan Záborský st. doslova celý život žil pre vodné športy a nie je náhoda, že práve on sa stal prvým, komu je podujatie venované.

Na podujatí sa zúčastnil aj Milan Záborský, syn, tiež dlhoročný plavec a funkcionár v Slovenskej plaveckej federácii či domovskom plaveckom klube v Banskej Bystrici. Obohatil podujatie Pohárom, ktorý bude pripomínať, kde Milan Záborký st. svoju dlhú športovú životnú púť začínal.

Organizátori ocenili mimoriadny celoživotný prínos v oblasti plaveckých športov Pamätným listom.

Pamätný list Milan Záborský

Pamätný list Milan Záborský

Pamätný list odovzdali do rúk Milana Záborského ml. L. Zvarik predseda PKM TR a športový riaditeľ PKM TR B. Turanský a R. Zibolen.

Ďakujeme Ti Milan.

Spomienkový zápas bol veľmi vyrovnaný a vystriedalo sa v ňom takmer 25 hráčov a hráčiek, čo tiež svedčí o obľube tejto športovej akcie. Zápas skončil spravodlivou remízou 10 : 10. Medzigeneračné zápolenie pokračovalo aj po zápase spomienkami , ktoré charakterizujú takýto typ podujatí.

Poďakovanie patrí aj vedeniu klubu PVK Vrútky, menovite D. Kucharikovi a M. Kačkovi za vytvorenie dôstojného športového prostredia.

Viac foto zo zápasu nájdete tu: zonerama.com/miroslavkliner

Bookmark the permalink.

Comments are closed